Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
HÄLSINGELEDEN
Vandringens dag 2018 och 2019

Vandringarna var ett samarbete mellan Färila Lions, Loos byaråd och 2018 Föreningen Loosgruvan. Hälsingeleden inom Loos gamla socken har röjts och märkts upp av Loos byaråd. Vandringen gick från en punkt söder om Lossjön dit man enkelt tog sig med bil. Längs den 8,5 kilometer långa vandringen gjordes ett flertal pauser. Kaffe, festis och mackor vid Kotjärn och korv med bröd vid gruvan mm. Vandringens dag 2019 gick från Ryggskog till Voxnan längs Finnmarksleden. Hela sträckan är en mil men man kunde avsluta vandringen vid Laxtjärnen efter 7,5 km. Flera ordentliga raster hade lagts in under vandringen. Fika vid Svantjärnen efter 3 km, vattenpaus efter 4,5 km och korv med bröd och öl/läsk efter 7,5 km.

Hälsingeleden inom Färila gamla socken
Hälsingeleden röjdes och märktes under höstem 2014 inom Färila gamla socken. Sträckan från Risarven till vägen väster om Hedbäcken presenteras på topografisk karta och är drygt 17 km. Hälsingeleden kommer när den är fullt utbyggd att sträcka sig från Bollnäs till Los och där fortsätter Finnmarksleden till Fågelsjö. Sträckan Bollnäs - Harsa är röjd och märkt. Sträckan från Harsa till Risarven är påbörjad och sköts av Järvsö. Sträckan mellan vägen vid Hedbäcken och Fågelsjö blev klar 2018 och den ansvarar Los vandringsgrupp för.

Sträckan genom Färila gamla socken är lättgången men kräver kraftiga skodon eller stövlar. Den passerar först nära Risarvsvallen. Leden går strax söder om Lusttjärn (Lysstjärn) som är en ädelfiskesjö med klart vatten inom Färila fiskevårdsområde.
Högsten 1921 a
Högsten, som leden snuddar vid, är ett gammalt övergivet torpställe där man fortfarande kan ana åkrar och ängar.

Efter knappt 9 km påminner en rasad timmerkoja med järnspis om forna tiders skogsarbete. 

Över Stensjöån och Mysingsån finns broar. Åarna bjuder för den skickliga fiskaren på öringmete. 

Byn Lillskog efter knappt 13 km är fortfarande bebodd och den gamla skolan kan eventuellt visas.Vandringen dag 2015
.Vandringen gick på Hälsingeleden och startade från Lusttjärn och slutade vid Lillskog. Promenden varc:a 7 km. Högsten passerades där en visning genomfördes, fika vid Mysingsån och vid framkomsten till Lillskog bjöds korv och fika.ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray