Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
FLOTTARSTIGEN - vandringsled

Se vandringstips för ledinformation

Vandringens dag 2017
Vandringens dag 2017 gickr från Skytesvallen knappt 16 km från Färila mot Kårböles. Vandringen avslutades vid flottarstugan vid Kasteln. Hela sträcken är 5,7 km. Se kartan. Efter c:a 3,5 km serverades korv med bröd och dryck och Owe Norberg från Ljusdalsbygdens museum berättade om flottning vid Kölströmmen. Vid Kasteln bjöd Länsstyrelsen på fika. Vandringens dag 2017 och Vandringens dag 2016 i bilder.

Born klar
                                                                                         VÅGENBRON

Flottarstigen är flaggskeppet bland Färilas vandringsleder och pulsådern i Mellanljusnans naturvårdsområde. Länken till Länsstyrelsens sida ger mycket läsvärd information. En vandring bjuder på brusande forsar och vacker natur.

Vandringen kan påbörjas och avslutas på många platser. Leden går på Ljusnans södra sida och följer älven. Leden är markerad med orange markering på träd och i några fall stolpar.

Flottarstigen är ocksolofssymbolenå en del av Pilgrimsleden till Trondheim därför finns också pilgrimsledens markeringar på stolpar och skyltar. Hela sträckningen går från Lillbyängarnas badplats strax söder om Färila till Laforsens kraftstation knappt 3 mil nordväst om Färila. För den vandringslystne kan promenaden fortsätta till Kårböle, eftersom Pilgrimsleden fortsätter uppströms. Vandringen kan också påbörjas inne i Färila mitt emot OkQ8 där det också finns en informationsskylt. 2020 har slutbiten efter Långtjärnsbäcken dragits om och går inte under Ramsjövägen där en mängd stora träd blockerar. Följ istället vägen upp mot Laforsbron.


Transporter:
För kortare vandringar kan Losbussen, buss 82 (se X-trafik: x-trafik. se), utnyttjas. Ta bussen till Korskrogen (eller ta bussen tillbaka) och gå gamla riksvägen till Knutnäsudden och Flottarstigen tillbaka till Färila. Svegsbussen passerar väg 84 längs hela ledens sträckning (nr 56 till - från Sveg se www.lanstrafiken-z.se) och kan utnyttjas antingen för att påbörja vandringen uppåt leden och gå tillbaka till Färila eller tvärtom. Delsträckor är sådana att man enkelt når riksväg 84. En bil kan också lätt parkeras vid de olika start och slutpunkterna.


Boende:
Längs leden finns flera övernattningsställen. Drygt 12 km från utgångspunkten i Lillbyängarna går en markerad stig upp från Flottarstigen till Hovra vandrarhem (072-72 83192, www.hovravandrarhem.com). Lassekrogs värdshus är dessvärre nedlagt.

Vid Skytesvallen efter sammanlagt 17 km kan man hyra en stuga eller en bädd för natten (skytesvallen). Mera information om boende och aktiviteter i området finner du Äta och Bo.


Mat:
I Färila finns fler matställen och livsmedelsbutiker med ett stort utbud. Du hittar utförlig information under Äta och Bo.


Mera information om Flottarstigen hittar Du framförallt i den 12-sidiga vandringsbeskrivning som finns  i Färila på Delins och turistinformationen, samt på turistbyrån i Järvsö. I beskrivningen ingår en utförlig karta och en beskrivning av de olika delsträckornas karaktärer. Det finns både enkla och något mer krävande sträckor. I beskrivningen finns också adresser och telefonnummer till övernattningsställen och tips på sevärdheter längs stigen. Ett utdrag av broschyrens första avsnitt finner du nedan.


1. Lillbyängarnas badplats - Kustibacken
En lätt 3 -kilometers promenad. knappt 1h.

bronsnasbackenOm du åker västerut genom Färila ser du skylten mot Lillbyängarnas badplats på höger sida strax nedanför backen på väg ut från Färila. Obs! 200m före Lillbyängarnas camping.

Sväng till höger, kör tills du ser älven. Du kan fortsätta längs älven uppströms några hundra meter med bil till dess att själva leden börjar. Men vägen är rätt dålig.

Vid ledens början hittar du skyltar som pekar mot Hovrahällarna (uppströms) och Lillbyängarna som du just passerat. Pilgrimsledens märkning, Flottarstigens tavla och en liten parkeringsplats finns här. Du kan också ställa din bil vid badplatsen.

Leden löper längs en åkerväg nära Ljusnan. Efter 500 meter passeras bron över Snasbäcken. Gå försiktigt över bron den kan vara hal i fuktig väderlek. Vid bron finns flera bäverfällda träd och längs denna del av Ljusnan finns goda möjligheter att få se bäver.

Ytterligare 500 meter efter bron viker leden av från Ljusnan i en 90 graders vänstersväng, och du följer återigen en åkerväg och en smal bilväg ungefär 500 meter som går uppåt mot Färilasågen. Efter en skarp högersväng passerar du framför ett hus in på en stig som löper på kanten av rasbranten. Passagen längs sågverksområdet är ungefär en kilometer lång med en rastplats på mitten. Du kommer fram till en väg där du viker först åt vänster och efter 30 meter åt höger.

Ett vackert beläget ställe, Kustibacken, passeras. Där är utsikten över Ljusnan fantastisk. Husen är ditflyttade och flera hundra år gamla. Den som skapade stället var kotknackare Andersson känd över hela Sverige. Idag finns här en trevlig loppis och antikaffär. Härifrån når du enkelt landsvägen tillbaka till Färila, speciellt om du ställt en bil vid Kustibacken, eller passat in din tur så du kan åka tillbaka med Los eller Svegsbussen (buss nr 82 från Los med hållplats korskrogen se X-trafik: x-trafik.se och nr 56 från Sveg se lanstrafiken-z.se).

Flottarstigen sträckning

Broschyr Flottarstigen PDF-dokument

ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray