Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
BUFÖRRUNDAN - vandringsled
Lättgången led utan några branter - 5 km alt. 10 km alt 13,5 km

 Ygsbo1 natver
Buförrundan, 5 km Rundan är markerad med heldragen röd linje på kartan. Den följer dels Ljusnanleden, dels den sk. Buförvägen. Buförrundan är markerad med pilar och orangea ringar på träd och stolpar.
Om du väljer att gå från hembygdsgården (prickad markering på kartan) blir vandringen 2 x 2,5 km längre.

Du kan också välja att gå till badplatsen i Ygsbo som har fin sandstrand, ett gapskjul, bänkar och en grillplats. Den förlängningen är ungefär 3,5 km sammanlagt fram och tillbaka och är också prickmarkerad på kartan nedan.

Vid själva rundans början och slut finns det plats att ställa bilen. Leden är pilmarkerad i motsols varv. Vid Henriksfors, ungefär halvvägs kan du rasta och lyssna till forsens brus och kanske fundera på var det sågverk låg som Per Henrik Widmark anlade 1846. Henrik var måg till överstelöjtnanten Carl Petter Ström på herrgården Katrineberg i Valla, som revs i slutet av 1800-talet.

Ledbeskrivning och kartan i korrekt skala finns i en broschyr bl.a. på hembygdsgården i Färila.

 
Karta

Ladda hem 2-sidig PDF-broschyr
 
    


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray