Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
TÖRNBERGETS NATURRESERVAT

tornberget21
I
den norra delen av Skrälldalen ligger Törnbergets naturreservat i en bergssluttning ner motÄngratörn. Området omfattas av en 110-årig brandpräglad blandskog med gran i sluttningarna och tall på höjdplatåerna. Granskogen har inslag av grov asp och björk. Skogen är präglad av dimensionsavverkningar, sk Skrälldalsavverkningar som berörde området i slutet av 1800-talet. Området är intressant främst med avseende på att den till största delen fått utvecklas naturligt efter den senaste skogsbranden. Området genomkorsas också av två större bäckar som bildar ett flertal forsar på sin väg ner mot Ängratörn. Det 165 ha stora området skyddades som naturreservat av länsstyrelsen år 1999.


Vägbeskrivning:
Från Färila - åk mot Kårböle till Ängra. Sväng vänster mot Vikstentorpet.
Forsätt rakt fram, håll sedan till vänster vid nästa vägkorsning. Sväng vänster vid en träskylt som det står Naturresevat på. Kör till andra avtagsvägen till vänster. Följ den till vändplanen där finns en informationstavla över Törnbergets naturreservat.


GPS koordinat:
1477507 Ö/Y; 6865379 N/X


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray