Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
MELLANLJUSNANS NATURRESERVAT

I juni 2015 bildades efter ett trettiotal års arbete Mellanljusnans naturreservat. Det är ett av de allra största reservaten i Gävleborg och det näst största i Ljusdals kommun. Reservatet skapades dels för att säkra den outbyggda delen av Ljusnan dels för att området hyser ett flertal rara växter och djur. På Gävleborgs Länsstyrelses hemsida finns en utmärkt beskrivning av reservatat: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/ljusdal/mellanljusnan/Pages/default.aspx . Genom reservatet går två vandringsleder.
1. Flottarstigen på södra sidan som är reltivt lättgången
2. Ljusnanleden på norra sidan som bitvis kan vara rätt krävande
Lederna beskrivs utförligt i två broschyrer och även här på hemsidan under vandringsleder.


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray