Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
BRÄNNLOKEN

brannloken
Brännloken är en loke (liten vattensamling) som i urminnes tider ansetts visa hur sommarvädret blir. När loken är fylld med vatten ansågs det visa att det blir  torrsommar, är den torrlagd trodde man att det skulle bli en regnsommar. Loken saknar både från- och till-lopp.  I dag vet man att sådana lokar, eller vätar, som varken har bräddinlopp eller bräddutlopp, får en vattennivå som ungefär överensstämmer med grundvattnets nivå. Det är alltså en nivå som avspeglar det väder, årsmån eller klimat som har varit, inte det som ska komma.
Dessa små vattensamlingar med grundvattenberoende vattennivå har en intressant vegetation, där vissa arter är vanligare. Detta kommer att beskrivas i den kommande landskapsfloran över Hälsingland. 


Vägbeskrivning:
Från Färila - avstånd ca 7 km. Följ skyltar mot Föne. Åk till änden på Fönesjön.
Följ Sergeantsvägen. Strax före en svag högerkurva visar träskyltar till vänster vägen till Brännloken. Följ skyltarna några hundra meter fram till loken.

GPS koordinat:
Vid väg: 1501761 Ö/Y; 6858457 N/X
Vid Loken: 1501633 Ö/Y; 6858506 N/X

ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray